GIÁO DỤC-Y TẾ
Ý nghĩa Ngày Dân số thế giới 11/7
10/07/2023 03:01:30

Đứng trước sự gia tăng dân số quá nhanh, vấn đề dân số làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng dân số, môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên. Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc ( UNFPA) với tầm nhìn chiến lược về dân số đã tổ chức Hội nghị Quốc tế về dân số ở thủ đô Hà Lan vào tháng 11 năm 1989, tại diễn đàn Dân số thế giới này đã quyết định lấy ngày sinh của bé Matej Gašpar là ngày 11/7 làm "Ngày Dân số thế giới" nhằm nhắc nhở các quốc gia và mỗi người sống trên trái đất về nguy cơ dân số tǎng quá nhanh, con người không đủ điều kiện sống với đầy đủ quyền chính đáng như: quyền học hành, có việc làm, đủ dinh dưỡng, nhà ở, bảo vệ sức khoẻ… Trên cơ sở đó, mỗi quốc gia, mỗi người tự liên hệ với dân số của địa phương mình để có suy nghĩ và hành động đúng trong hành vi dân số mà tìm mọi biện pháp tích cực, góp phần giảm sự gia tăng dân số, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng dân trí và cải tạo môi trường sinh thái. Như chúng ta đã biết công tác kế hoạch hóa gia đình chính là thực hiện đầu tư nhằm cải thiện sức khoẻ, góp phần thực hiện các quyền cho phụ nữ và các cặp vợ chồng trên toàn thế giới. Thực hiện tốt chính sách KHHGĐ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích về kinh tế và các lợi ích khác có vai trò làm động lực thúc đẩy quá trình phát triển của một quốc gia. Khi tỷ lệ dân số phụ thuộc (dân số trẻ em và người cao tuổi) nhỏ hơn dân số trong độ tuổi lao động, nó tạo ra một lợi thế về kinh tế.  Sự kết hợp giữa tăng số lượng người lao động tạo ra thu nhập và giảm tỷ lệ dân số phụ thuộc cộng thêm các chính sách phù hợp sẽ là cơ sở thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế cho các quốc gia, đặc biệt là đối với các quốc gia có mức thu nhập quốc dân thấp. Tiếp cận với các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình an toàn và tự nguyện là một quyền con người. Đây là vấn đề giữ vị trí trung tâm trong bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ đồng thời là một yếu tố then chốt trong xóa đói giảm nghèo. Công tác DS - KHHGĐ xã Chi lăng Bắc trong những năm qua đã làm tốt việc chăm sóc sức khoẻ sinh sản KHHGĐ, tuyên truyền phụ nữ trong đọ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên công tác DSKHHGĐ cũng đang là vấn đề của toàn cầu của nhân loại đó là Ý thức, trách nhiệm trước cộng đồng, trước tương lai đối với thế hệ kế tiếp khỏe hơn, thông minh hơn thế hệ chúng ta, nhưng trong thực tế số vi phạm chính sách dân số của xã mỗi năm một cao trong đó có cả cán bộ đảng viên, việc mất cân bằng giới tính ở mức báo động trước sự báo động này sẽ ảnh hưởng rất lớn cho thế hệ con , cháu của chúng ta. Do vậy chúng ta phải tiến tới ổn định dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7  nhằm nhắc nhở các cấp, các ngành, các đoàn thể và quần chúng nhân dân có những hoạt động thiết thực ra sức thực hiện các giải pháp và mục tiêu về dân số, không ngừng góp phần cùng Thế giới hạn chế sự gia tăng dân số góp phần làm cho gia đình tiến bộ, ấm no, hạnh phúc và dân giàu, nước mạnh   
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2593
Trước & đúng hạn: 2593
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 08:41:24)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 40,182