NÔNG THÔN MỚI
Chi Lăng Bắc đẩy nhanh các tiêu chí XDNTM nâng cao
14/05/2021 03:19:08

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao là chương trình lớn, có liên quan trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thời gian này, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã và đang tập trung thực hiện với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Xây dựng nông thôn mới nâng cao nguyên tắc trước tiên đó là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi thiết thực của mỗi người dân nông thôn, trong đó Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí. Đây là chương trình phục vụ chính người dân nên người dân phải là chủ thể xây dựng; UBND cấp xã làm chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện, từ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và mọi người dân cần phải nhận thức đúng đắn yêu cầu đặt ra để chung tay xây dựng NTM nâng cao. Năm 2020-2021 UBND xã triển khai thi công nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường từ đường trục xã vào Di tích lịch sử Đình Phương khê dài 250 m rộng tối thiểu 4m tổng kinh phí xây dựng 500 triệu đồng và 2 tuyến đường vào Di tích lịch sử, văn hóa Đình Tào khê dài trên 1nghìn m rộng tối thiểu 4m tổng kinh phí xây dựng trên 5 tỷ đồng. Tuyến đường cuối làng Phương khê giáp Hội Yên xã Chi Lăng Nam. Trong quá trình thi công nhìn chung nhân dân 2 thôn Phương khê và Tào khê tích cực trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nâng cao hiến đất, hiến ngày công và tích cực tham gia đóng góp tiền để hỗ trợ cho các công trình bị tháo dỡ. Tuyến đường thôn Phương khê và Tào khê đã hoàn thành đưa vào sử dụng được nhân dân trong làng và nhất là những gia đình trên truyến đường đó phấn khởi, đường mở rộng khang trang, sạch đẹp đảm bảo cho giao thông đi lại thuận tiện.
 
 Nhân dân xã Chi Lăng Bắc tích cực mở rộng, nâng cấp đường trong làng theo tiêu chí NTM nâng cao
Trong thời gian này Đảng ủy - HĐND- UBND tích cực chỉ đạo , tuyên truyền nhân dân thôn Phú Khê hiến đất, tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng cho bên thi công tuyến đường Đê từ tiếp giáp xã Cao Thắng đến Chi Lăng Nam, coong trình dự án UBND huyện làm chủ đầu tư. Để thực hiện nghị quyết của Đảng bộ - HĐND- UBND đã đề ra phấn đấu về đích NTM nâng cao năm 2022 . Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã Chi Lăng Bắc đề nghị Mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; Tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân hiến đất, hiến công và tham gia đóng góp kiên cố hoá đường giao thông trong làng, ngoài đồng theo phương châm“Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”. Phấn đấu mỗi thôn đều có mô hình đường hoa, có đoạn đường tự quản Sáng- xanh- Sạch đẹp góp phần hiện hại hoá nông thôn;Các hộ gia đình cải tạo  khuôn viên nhà ở đồ đạc mỗi gia đình phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học; Các công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật có hầm bioga;Tích cực trồng  hoa, cây xanh ven đường, tham gia đóng tiền thu gom rác thải, bỏ rác vào thùng có nắp đậy, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống. HTXDVNN chỉ đạo thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đảm bảo theo quy định, các thôn thường xuyên tổ chức các đoàn thể và nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu công cộng thu hút sự tham gia của nhân dân trong thôn để bảo vệ môi trường hàng ngày. Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, không dải tiền vàng trên đường đưa tang, không vứt khăn tang trên sông ngòi, ao hồ và đường làng, ngõ xóm làm ảnh hưởng môi trường và mất mỹ quan ; Tích cực phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân. Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân. Cán bộ và nhân dân xã Chi Lăng Bắc quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất đưa xã nhà ngày càng giàu mạnh hơn
 Thực hiện: Đào Thanh
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 780
Trước & đúng hạn: 780
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/03/2023 23:20:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 41
Tất cả: 33,379