TIN TỔNG HỢP KHÁC
Nông dân theo dõi thời tiết kịp thời gieo cấy lúa mùa đúng khung lịch thời vụ
27/06/2023 02:37:09

Thời điểm này nông dân trong xã đã và đang tích cực xuống đồng gieo cấy lúa mùa tuy nhiên trong mấy ngày vừa qua mưa to kéo dài đã gây ngập úng cục bộ ở một số khu vực ruộng lúa đã cấy trũng, thấp và ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian tiến độ gieo cấy của bà con nông dân. Hiện nay đang là thời điểm mùa mưa bão, UBND xã đã chỉ đạo, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, chỉ đạo HTXDVNN xã xây dựng phương án cụ thể vật tư phương tiện chủ động đối phó theo đúng phương châm "4 tại chỗ" khi có bão, và mưa kéo dài. Triển khai thực hiện tốt các phương án chống úng nội đồng cho từng vùng khai thông thoáng dòng chảy để đảm bảo cho diện tích lúa mới gieo cấy và kịp thời cho nhân dân gieo cấy đúng khung lịch thời vụ. Cùng với đó Trước tình hình Đại dịch chuột và để bảo vệ lúa mùa cho xã viên HTX DVNN tăng cường điều hành các tổ dịch vụ đồng ruộng đặt thuốc hóa học diệt chuột. Kiện toàn tổ DVĐR vận động những người có kinh nghiệm nhiều năm bắt chuột, hoạt động kiêm nhiệm từ việc diệt chuột đến làm công tác thủy nông, bảo vệ đồng ruộng để điều tiết nước hợp lý kịp thời vụ .Cùng với công tác tổ chức diệt chuột, HTX DVNN xã cần tuyên truyền, khuyến khích người dân chủ động diệt chuột ngay tại gia đình mình bằng cách đánh bẫy, dùng bả sinh học, keo dính chuột để ngăn chặn tình trạng chuột nhà chạy ra đồng phá hoại SXNN, đồng thời thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm xung quanh nhà, thu gom và chôn xác chuột chết, thu gom và xử lý bao bì thuốc đúng quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường góp phần bảo đảm an toàn cho sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó tuyên truyền nhân dân cấy đến đâu phun ốc bưu vàng ngay đến đó tránh phun trước gây độc hại cho sức khỏe con người và phun thuốc xong không tháo nước trong ruộng đi làm ảnh hưởng môi trường sống của thủy sản và ô nhiễm nguồn nước. Để có vụ mùa bội thu HTXDVNN chỉ đạo tổ DVĐR điều tiết nước khoa học, giảm tới mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra, tổ dịch vụ đánh bắt diệt chuột và toàn dân tham gia diệt chuột sớm ngay từ đầu mỗi vụ sản xuất, diệt chuột đồng loạt, thường xuyên, liên tục và mang tính cộng đồng. Tăng cường đánh bắt, diệt chuột với phương châm “Nhà nhà diệt chuột, người người diệt chuột” để bảo vệ mùa màng   
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2623
Trước & đúng hạn: 2623
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 06:59:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0