CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng ủy xã Chi Lăng Bắc tổ chức học tập, quán triệt, nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu BCH trung ương Đảng khóa XIII
15/12/2022 10:58:30

Ngày 15/12/2022 , Tại nhà văn hoá xã , Đảng uỷ xã Chi Lăng Bắc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, nghị quyết hội nghị lần thứ sáu BCH trung ương Đảng khóa XIII Về dự và trực tiếp truyền đạt nội dung tại hội nghị đồng chí : Lê Tuấn Hải – Huyện ủy viên - Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo huyện uỷ Thanh Miện           Đại biểu xã có: Đ/c: Vũ Đình Nhì- Bí thư BCH Đảng bộ cùng các đ/c trong BTV Đảng uỷ- TT HĐND- lãnh đạo UBND; BCH Đảng bộ xã , cán bộ công chức, viên chức, uỷ viên BCH các đoàn thể chính trị xã hội , trưởng, phó thôn và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ về học tập. Tại hội nghị đồng chí : Lê Tuấn Hải – Huyện ủy viên - Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo huyện uỷ Thanh Miện trực tiếp truyền đạt nội dung Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp trong 7 ngày, từ ngày 03 đến ngày 09/10/2022 đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng và đã ban hành 03 nghị quyết, 01 kết luận gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí cũng đã thông tin nhanh  (1) Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; (2) Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; (3) Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;(4) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (5) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và về công tác cán bộ. Đồng chí đã thông tin nhanh tình hình chính trị trong tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm nhất là các dự án, kế hoạch đã và đang triển khai của huyện ủy, HĐND- UBND huyện Thanh Miện  
 
   Toàn cảnh Hội nghị
   Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Đình Nhì - Bí thư Đảng ủy - xã đã triển khai kế hoạch của đảng uỷ và nhấn mạnh một số nội dung đó là: đề nghị sau hội nghị này, các Chi bộ, cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên  tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 BCH trung ương Đảng khóa 13 đã được quán triệt, vận dụng, thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết vào các nhiệm vụ của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết đến các chi hội, chi đoàn. Sau học tập cán bộ, đảng viên, hoàn thành  bài thu hoạch viết tay chuyển về chi ủy chi bộ để chuyển về thường trực Đảng ủy lưu hồ sơ đảng viên và đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm.   
Thưc hiện: Đào Thanh 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 672
Trước & đúng hạn: 672
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/03/2023 00:47:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 46
Tất cả: 33,231