GIÁO DỤC-Y TẾ
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dùng căn cước công dân gắn chíp thay thế thẻ BHYT và thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện Thanh Miện
04/04/2023 01:46:43
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2586
Trước & đúng hạn: 2586
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 02:55:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0