CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đảm bảo an toàn thông tin cho website năm 2023 trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc
15/11/2023 01:40:58

 Công tác chỉ đạo, điều hành

 - Việc xây dựng quy chế đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin nói riêng trong đó có website của cơ quan, đơn vị. Năm 2021 UBND xã đã ra Quyết định thành lập Ban biên tập và ban hành quy chế quản lý Trang thông tin điện tử

 - Ban biên tập tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan trong thực hiện các phần mềm dùng chung và các phần mềm được cấp trên hệ thống website Trang thông tin điện tử xã.

Công tác triển khai

- Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức việc đảm bảo an toàn thông tin cho website theo các văn bản hướng dẫn.

 - UBND xã xây dựng thực hiện các quy chế đảm bảo an toàn thông tin cho website trong quá trình vận hành, khai thác: Giao Công chức văn hóa cấp quyền cho Công chức Văn phòng Đảng ủy- Văn phòng HĐND- UBND được truy cập trang đẩy bài cho Công chức Văn hóa thông tin kiểm định sau đó gửi Lãnh đạo phê duyệt đăng tải tin bài trên website.

 Ngay từ đầu năm Ban biên tập đã giao việc tuyên truyền cải cách hành chính, cho từng bộ phận chuyên môn thường xuyên gửi tin bài, xây dựng chuyên mục, các văn bản về cải cách hành chính; Cập nhật bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, thay thế lên Công chức Văn hóa thông tin đăng tải lên Trang thông tin điện tử của xã.

          - Thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện CCHC của xã, cơ quan, đơn vị trên hệ thống Đài truyền thanh và Trang TTĐT; công tác tuyên truyền cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc.

 - Từ khi Webiste được nâng cấp và sử dụng hàng năm tài chính, kế toán đều thanh toán phí bảo trì do vậy chưa từng bị sự cố mất an toàn thông tin website

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2623
Trước & đúng hạn: 2623
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/12/2023 05:53:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0