NÔNG THÔN MỚI
Tình làng nghĩa xóm trong phong trào XDNTM nâng cao!
09/03/2022 02:59:19

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao là chương trình lớn, có liên quan trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong gian này vừa qua, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã và đang tập trung thực hiện với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Xây dựng nông thôn mới nâng cao nguyên tắc trước tiên đó là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi thiết thực của mỗi người dân nông thôn, trong đó Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí. Đây là chương trình phục vụ chính người dân nên người dân phải là chủ thể xây dựng.Trong quá trình thực hiện, từ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và mọi người dân cần phải nhận thức đúng đắn yêu cầu đặt ra để chung tay xây dựng NTM nâng cao. Để thực hiện nghị quyết của Đảng bộ - HĐND- UBND đã đề ra phấn đấu về đích NTM nâng cao năm 2022 . UBND xã làm chủ đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục liên thôn từ Ngã 3 Chợ hôm cũ thông qua đường Di tích Đình Tào khê qua đường xóm 6 đã nâng cấp năm 2020 lên Ngõ Ông Tranh xóm 7 Phú khê đây là con đường trục liên thôn đã được UBND xã mời đơn vị tư vấn thiết kế, thông qua quy hoạch chi tiết. Để nâng cấp, mở rộng tuyến đường các thôn phải vận động nhân dân tự tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Do trên tuyến đường các công trình xây dựng diện tích phải tháo dỡ rộng, dài nên các thôn phải huy động cả cộng đồng cùng chung tay góp sức để hỗ trợ các gia đình có công trình tháo dỡ khôi phục lại. Thời điểm này 3 thôn đã và đang  tích cực xã hội hóa huy động nguồn đóng góp, tài trợ theo định mức để hỗ trợ kinh phí cho các gia đình có công trình tháo dỡ khôi phục lại hiện trạng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để nhanh chóng thi công theo kế hoạch. Đề nghị Mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân hiến đất, hiến công và tham gia đóng góp kiên cố hoá đường giao thông trong làng, ngoài đồng theo phương châm“Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”. Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với XD NTM nâng cao".  Qua chương trình vận động gải phóng mặt bằng làm đường bê tông xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, những tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu  bỏ công sức, tiền của đóng góp và tài trợ số tiền không nhỏ và đặc biệt các gia đình trên tuyến đường đã hiến đất, tự tháo dỡ công trình để mở rộng đương theo tiêu chí NTM nâng cao. Đến nay ngõ số 1 xóm 7 thôn Phú khê đã tích cực tuyên truyền nhân dân đóng góp, tài trợ để hỗ trợ các gia đình có công trình tháo dỡ với số tiền trên 170 triệu đồng. Tiêu biểu trong phong trào này là cá nhân gia đình ông: Trần Văn Đại tài trợ 31 triệu đồng; gia đình bà Đỗ Thị Ngấn Sơn tài trợ 30 triệu đồng; gia đình ông Đỗ văn Hân Nguyệt tài trợ 12 triệu năm trăm nghìn đồng; gia đình Ông Trần Văn Bình tài trợ 12 triệu hai trăm nghìn đồng; gia đình Ông Trần Bạt tài trợ 10 triệu đồng; gia đình Chị Doan Hải con gái ông Bạt tài trợ 5 Triệu đồng; Một người con trong xóm đang công tác tại Hà Nội tài trợ 5 triệu đồng; gia đình Ông Đoàn Mạnh Hưng Lý tài trợ 5 triệu đồng; gia đình ông Đỗ Văn Lân- huế tài trợ 5 triệu đồng. Còn nhiều gia đình tài trợ, đóng góp số tiền từ dưới 5 triệu đồng xóm đã thông tin trên hệ thống thông tin của xóm hàng ngày. Từ số tiền này sẽ hỗ trợ các gia đình tháo dỡ công trình xây dựng lại bớt đi phần khó khăn. Chưa bao giờ tình làng, nghĩa xóm, truyền thống Đại đoàn kết toàn dân lại được phát huy mạnh mẽ và trở thành nguồn lực to lớn đến như vậy. Cùng với phong trào của thôn Phú khê. Thời gian này Chi ủy, lãnh đạo thôn Phương khê, Tào khê đã và đang tổ chức các cuộc họp với các hộ tại tuyến đường nâng cấp, mở rộng đó vận động nhân dân trên tuyến đường đó hiến đất, tự tháo dỡ công trình , giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công và triển khai kế hoạch vận động các gia đình tài trợ, đóng góp để hỗ trợ cho các gia đình có công trình tháo dỡ để khôi phục lại. Xây dựng nông thôn mới nâng caolà một việc làm lâu dài, khó khăn nhưng rất hợp với lòng dân. Vì vậy dù khó khăn bao nhiêu cũng phải quyết làm cho bằng được. Bởi vì làm được việc gì hợp lòng dân, đem lại lợi ích cho dân thì khó mấy cũng phải làm. Phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, mọi cấp, mọi ngành và của mọi người. Xây dựng nông thôn mới nâng cao , nhất thiết là phải có cái mới , phải nâng cao đời sống mới của người dân nông thôn cả về vật chất lẫn tinh thần để mọi người nhận thấy được yêu cầu, nhiệm vụ và quyền lợi trong xây dựng nông thôn mới nang cao; để người dân thấy được, xây dựng nông thôn mới nâng cao là xây dựng đời sống mới cho chính mình và để rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, đảm bảo công bằng xã hội.
Thực hiện: Đào Thanh         
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1340
Trước & đúng hạn: 1340
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/05/2023 00:38:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 29
Tất cả: 35,698