THÔNG BÁO
THÔNG BÁO CỦA ĐIỆN LỰC THANH MIỆN Về Thời gian tạm ngừng, giảm mức cung cấp điện.
15/08/2022 02:37:45

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09 tháng 09 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; Điện lực Thanh Miện xin thông báo tới Quý khách hàng thời gian tạm ngừng cung cấp điện có kế hoạch như sau: Thời gian và địa điểm dự kiến ngừng cấp điện: Chi Lăng Bắc *Từ 07h00’-17h30’ Ngày 17/08/2022 và Từ 07h00’-17h30’ Ngày 18/08/2022 tại TBA: Tào Khê 2 ( ông Kĩnh xóm 5 Tào khê) Thay công tơ định kỳ tại ĐZ 0,4kV. Vậy Điện lực Thanh Miện thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn nắm được lịch cắt điện trên, để chủ động trong việc sinh hoạt, sản xuất kinh doanh. Trong thời gian thay công tơ tại đường dây 0,4kV sau các TBA nêu trên, kính đề nghị các quý khách hàng phối hợp với Điện lực để kiểm tra, xác nhận chỉ số công tơ khi tháo xuống, treo nên và các nghiệp vụ khác theo qui định./.

TM. ĐIỆN LỰC THANH MIỆN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Hưng

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 672
Trước & đúng hạn: 672
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/03/2023 23:00:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 45
Tất cả: 33,230