NÔNG THÔN MỚI
Đảng ủy- UBND xã tích cực chỉ đạo phong trào toàn dân nâng cấp, mở rộng đường liên thôn theo tiêu chí XDNTM nâng cao
08/12/2021 02:13:12

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao là chương trình lớn, có liên quan trực tiếp đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong gian này vừa qua, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã và đang tập trung thực hiện với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Xây dựng nông thôn mới nâng cao nguyên tắc trước tiên đó là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi thiết thực của mỗi người dân nông thôn, trong đó Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần kinh phí. Đây là chương trình phục vụ chính người dân nên người dân phải là chủ thể xây dựng.Trong quá trình thực hiện, từ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và mọi người dân cần phải nhận thức đúng đắn yêu cầu đặt ra để chung tay xây dựng NTM nâng cao. Năm 2020 UBND xã đã  triển khai thi công nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ đường trục xã vào Di tích lịch sử Đình Phương khê dài 250 m rộng tối thiểu 4m tổng kinh phí xây dựng 500 triệu đồng và 2 tuyến đường vào Di tích lịch sử, văn hóa Đình Tào khê dài trên 1nghìn m rộng tối thiểu 4m tổng kinh phí xây dựng trên 5 tỷ đồng. Tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng được nhân dân trong làng và nhất là những gia đình trên truyến đường đó phấn khởi, đường mở rộng khang trang, sạch đẹp đảm bảo cho mọi người tham gia giao thông đi lại thuận tiện. Xây dựng NTM nâng cao trong đó việc xây dựng “điện, đường” là nhân dân hưởng lợi, đầu tư mở rộng, nâng cấp giao thông nông thôn làm bộ mặt nông thôn khang trang ngoài ra còn thúc đẩy phát triển kinh tế trong nông thôn, giao thông hàng hóa thuận lợi hơn. Để thực hiện nghị quyết của Đảng bộ - HĐND- UBND đã đề ra phấn đấu về đích NTM nâng cao năm 2022 . UBND xã tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên thôn từ Ngã 3 Chợ hôm cũ thông qua đường Di tích Đình Tào khê qua đường xóm 6 đã nâng cấp năm 2020 lên Ngõ Ông Tranh xóm 7 Phú khê đây là con đường liên thôn đã được UBND xã mời đơn vị tư vấn thiết kế, thông qua quy hoạch chi tiết.
 
Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới nâng cao xã chi Lăng Bắc đề nghị Mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân hiến đất, hiến công và tham gia đóng góp kiên cố hoá đường giao thông trong làng, ngoài đồng theo phương châm“Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”. Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với XD NTM nâng cao", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, không dải tiền vàng trên đường đưa tang, không vứt khăn tang trên sông ngòi, ao hồ và đường làng, ngõ xóm làm ảnh hưởng môi trường và mất mỹ quan ; Tích cực phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát ổn định cho phép hoạt động . Xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân. Cán bộ và nhân dân xã Chi lăng Bắc đoàn kết, chung tay, quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2022 để xã Chi Lăng Bắc phát triển vững mạnh  
Thực hiện: Đào Thanh            
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 780
Trước & đúng hạn: 780
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/03/2023 23:45:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 41
Tất cả: 33,379