QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
Công văn số 1258 ngày 28/06/2021của UBND huyện Thanh Miện về lấy ý kiến của Nhân dân về QHSDĐ thời kỳ 2021-2030
29/06/2021 04:40:59
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 237
Trước & đúng hạn: 237
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 15:33:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 9
Tất cả: 41,349