NÔNG THÔN MỚI
Kỳ họp chuyên đề thuyết trình, biểu quyết Điều chỉnh, Quy hoạch chung xã Chi Lăng Bắc đến năm 2030
27/06/2023 02:17:58

Sáng ngày 27/6/2023, Hội đồng nhân dân xã  khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026đã tổ chức Kỳ họp thứ Sáu- kỳ họp chuyên đề thành công tốt đẹp. Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Ngô Văn Nhãn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Vũ Đức Hoàng Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND xã. Dự Kỳ họp đại biểu huyện có Ông: Bùi Văn Bến- Phó trưởng ban chuyên trách Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện khóa XX ; Bà Phạm Thị Lựu- Phó Trưởng ban chuyên trách Ban pháp chế HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Đại biểu xã có đ/c Vũ Đình Nhì – Bí thư Đảng ủy, các đ/c trong BTV Đảng ủy- TT HĐND- Lãnh đạo UBND -BCH Đảng bộ xã, cán bộ công chức xã có liên quan và 26 đại biểu HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 lần này đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo:Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2030; Báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2022; Báo cáo phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 1) và Báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 xã (lần 1); Thuyết trình điều chỉnh quy hoạch chung xã Chi Lăng Bắc đến năm 2023;  Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025( lần 1) và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 ( lần 1); Thông qua Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng điểm dân cư mới khu Ma dạ thôn Phương khê để phục vụ tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất; Thông qua Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách xã năm 2022.Các báo cáo, tờ trình của UBND xã trình tại kỳ họpđã bược Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã thẩm tra theo luật định.Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến làm rõ các căn cứ, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong việc điều chỉnh quy hoạch chung. Sau  thời gian làm việc ½ ngày với tinh thần tích cực,trách nhiệm cao, dân chủ, khách quan, kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình được đề ra. Các đại biểu HĐND xã đã biểu quyết nhất trí caovới dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch chung xã Chi Lăng Bắc đến năm 2030;điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công ngân sách xã năm 2023. Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng điểm dân cư mới khu Ma dạ thôn Phương khê để phục vụ tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất; Quyết toán ngân sách xã năm 2022. Các Dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đã được các đại biểu HĐND xã biểu quyết thông qua và HĐND xã đã giao cho UBND xã tổ chức thực hiện Nghị quyết; MTTQ các đoàn thể tuyên truyền Nghị quyết đến đoàn thể mình và nhân dân;  giao cho thường trực HĐND xã, các ban HĐND xã, các đại biểu HĐND xã theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Kỳ họp thứ sáu, kỳ họp chuyên đề đã hoàn thành các nội dung, chương trình Bế mạc kỳ họp đồng chí Ngô Văn Nhãn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xãyêu cầu ngay sau kỳ họp này, UBND xã, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai  tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND xã, đảm bảo Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực; đề nghị UBND xã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2023 của xã; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo từng bước thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao; Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND xã, các đại biểu HĐND xã tăng cường các hoạt động giám sát đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND xã đã ban hành.   
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2593
Trước & đúng hạn: 2593
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 22:52:00)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0