NÔNG THÔN MỚI
Các thôn đẩy nhanh tiến độ vận động nhân dân tháo dỡ công trình, hiến đất mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn
05/04/2022 03:15:52

Để thực hiện nghị quyết của Đảng bộ - HĐND- UBND đã đề ra phấn đấu về đích NTM nâng cao trong năm 2022 . UBND xã đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục liên thôn từ Ngã 3 Chợ hôm cũ thông qua đường Di tích Đình Tào khê qua đường xóm 6 đã nâng cấp năm 2020 lên Ngõ Ông Tranh xóm 7 Phú khê .Để nâng cấp, mở rộng tuyến đường các thôn phải vận động nhân dân trên tuyến đó có công trình xây dựng tự tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Do trên tuyến đường các công trình xây dựng diện tích phải tháo dỡ rộng, dài nên các thôn phải huy động cả cộng đồng cùng chung tay góp sức để hỗ trợ các gia đình có công trình tháo dỡ khôi phục lại. Thời điểm này 3 thôn đã và đang  tích cực xã hội hóa huy động nguồn đóng góp, tài trợ theo định mức để hỗ trợ kinh phí cho các gia đình có công trình tháo dỡ khôi phục lại hiện trạng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để nhanh chóng thi công theo kế hoạch. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu xây dựng nông thôn mới nâng cao là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.  Tích cực tham gia huy động nhân dân hiến đất, hiến công và tham gia đóng góp kiên cố hoá đường giao thông trong làng, ngoài đồng theo phương châm“Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”. “Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân”. Mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn để thông thương hàng hóa, lưu thông thuận tiện , nâng cao đời sống mới của người dân nông thôn cả về vật chất lẫn tinh thần để mọi người nhận thấy được yêu cầu, nhiệm vụ và quyền lợi trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; để người dân thấy được, xây dựng nông thôn mới nâng cao là xây dựng đời sống mới cho chính người dân rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, đảm bảo công bằng xã hội.
Thực hiện: Đào Thanh      
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 780
Trước & đúng hạn: 780
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/03/2023 23:08:08)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 41
Tất cả: 33,379