CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập đảng bộ huyện Thanh Miện ngày nay (6/6/1945-6/6/2023)
05/06/2023 04:04:11

Ngày 6-6-1945, tại thôn Thọ Trương, xã Lam Sơn, Chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Thanh Miện ngày nay được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức cách mạng phát triển hết sức mạnh mẽ và rộng khắp. Cùng với làn sóng cách mạng của cả nước, ngày 18-8-1945, nhân dân Thanh Miện đã nhất tề đứng lên đấu tranh giành chính quyền thắng lợi, kết thúc gần một thế kỷ dưới gông cùm đô hộ của chính quyền thực dân, phong kiến. Cách mạng thành công, cùng với xây dựng và củng cố chính quyền non trẻ, Thanh Miện lại cùng cả nước bước vào các cuộc chiến tranh vệ quốc trường kỳ. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Thanh Miện vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vừa là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Tổng kết các cuộc kháng chiến, toàn huyện có gần 2 vạn người tham gia bộ đội và thanh niên xung phong; đóng góp cho chiến trường gần 10 vạn tấn lương thực, thực phẩm, hàng chục vạn ngày công cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Gần 3.700 người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, gần 2.600 thương binh, bệnh binh. Nhiều người con Thanh Miện đã lập công xuất sắc, trở thành những tướng lĩnh lực lượng vũ trang. Nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ huyện Thanh Miện tiếp tục lãnh đạo nhân dân giành nhiều thành tựu to lớn.Trong chặng đường lịch sử 76 năm qua, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Thanh Miện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tập trung khai thác mọi nguồn lực cho sự phát triển, tích cực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, lấy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn là trọng tâm; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, từng bước xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại, bảo đảm an sinh xã hội và môi trường. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng huyện Thanh Miện ngày càng giàu đẹp. Cùng với chiến công vang dội đó Cán bộ nhân dân xã Chi Lăng Bắc đã đóng góp không nhỏ trong các cuộc kháng chiến để viết lên những trang sử vẻ vang. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược do đó ngày 15/8/2003 Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký quyết định số 522 phong tặng danh hiệu " AHLLVTND" cho nhân dân xã Chi Lăng Bắc. Đảng bộ huyện Thanh Miện ra đời năm 1945 sau 2 năm chi Đảng bộ lam long tiền thân của Đảng bộ xã Chi Lăng Bắc ngày nay được thành lập 12/7/1947- 12/7/2023 sau 76 năm phấn đấu và trưởng thành  từ 1 chi bộ Đảng Lam Long có 9 Đảng viên đến nay Đảng bộ Xã Chi Lăng Bắc có 287 Đảng viên trải qua  36 kỳ Đại hội. Trong đó 12 kỳ Đại hội Chi đảng bộ Lam Long ; 24 kỳ đại hội Đảng bộ Xã Chi lăng Bắc, đến nay Đảng bộ xã Chi lăng Bắc đã phát triển mạnh có 9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế- VHXH của xã đã từng bước thay đổi.  Kinh tế của xã phát triển mạnh, trong lĩnh vực nông nghiệp, xã tích cực vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương tạo điều kiện ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất; tích cực ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hướng tới nền nông nghiệp sản xuất hiện đại. Hoạt động dịch vụ, thương mại tiếp tục phát triển đa dạng và năng động. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ với kinh phí hàng trục tỷ đồng, chủ yếu là các công trình phục vụ sản xuất và các công trình phúc lợi công cộng. Kinh tế xã nhà đã có bước tiến vượt bậc, tỷ lệ hộ nghèo giảm, hộ khá và giàu ngày một tăng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, cơ quan văn hóa có bước phát triển mới.  Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ xã chú trọng quan tâm. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XXIV đề ra .  Với kết quả đã đạt được như ngày hôm nay Đảng bộ và nhân dân xã Chi Lăng Bắc đã góp phần không nhỏ trong sự phát triển của Đảng bộ huyện Thanh Miện. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ huyện Thanh Miện Đảng bộ và nhân dân xã Chi Lăng Băc tiếp tục  lãnh đạo tốt mọi nhiệm vụ chính trị, kinh tế văn hoá xã hội . Quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo góp phần thực hiện thắng lợi chung cùng Đảng bộ huyện nhà phát triển vững mạnh.      
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2201
Trước & đúng hạn: 2201
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/09/2023 03:27:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 38,647