NÔNG THÔN MỚI
Nông dân xã Chi Lăng Bắc tích cực chăm bón lúa theo KHKT và đánh bắt chuột bảo vệ lúa mùa
19/07/2022 02:56:42

Hiện nay diện tích lúa mùa đang trong giai đoạn đẻ nhánh đây là thời điểm rất quan trọng của cây lúa vì nó sẽ quyết định trực tiếp đến năng suất và sản lượng. Để đảm bảo chăm sóc, bảo vệ tốt các trà lúa mùa HTXDVNN theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động tiêu rút nước đệm trên các tuyến kênh mương, nhất là ở những vùng úng, trũng; chủ động máy bơm dã chiến, máy bơm di động để chống úng, khi mưa ngập và điều tiết nước cho lúa hợp lý phát triển, duy trì mực nước nông cho ruộng lúa đến khi kết thúc đẻ nhánh hữu hiệu, không để ruộng khô hạn; khoanh vùng, điều tiết nước hợp lý cho từng vùng. Xã viên cần thăm đồng chăm bón kịp thời cho lúa gieo cấy đảm bảo nguyên tắc bón phân sớm, tập trung (nặng đầu, nhẹ cuối) và cân đối; tuyệt đối không bón đạm lai nhai, tăng lượng phân lân, phân kali, giảm lượng đạm để cây lúa sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, chống đổ tốt. Tăng cường sử dụng phân bón hỗn hợp N-P-K của các doanh nghiệp uy tín, chất lượng.   Chỉ đạo tổ dịch vụ đồng ruộng tăng cường các biện pháp đánh bắt chuột hiệu quả .Tuy nhiên trước tình hình Đại dịch chuột và để bảo vệ lúa mùa cho xã viên đây là thời điểm quan trọng chủ động phòng trừ kịp thời, giảm tới mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra tổ dịch vụ đánh bắt diệt chuột và toàn dân tham gia diệt chuột đồng loạt, thường xuyên, liên tục và mang tính cộng đồng. Tăng cường đánh bắt, diệt chuột với phương châm “Nhà nhà diệt chuột, người người diệt chuột” để bảo vệ mùa màng HTXDVNN cần chỉ đạo sát sao hơn nữa tổ DVĐR kiểm tra chuột phá hại và đánh bắt chuột bằng nhiều cách thường xuyên liên tục để khống chế chuột sinh sản, lấy nước kịp thời tránh khô hạn làm ảnh hưởng đến lúa sinh trưởng, đẻ nhánh . Cùng với đó tập trung chỉ đạo nông dân phòng trừ sâu bệnh  kịp thời, hiện nay đang là thời điểm mùa mưa bão, UBND xã đã chỉ đạo, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, HTX xã xây dựng phương án cụ thể vật tư phương tiện chủ động đối phó theo đúng phương châm "4 tại chỗ" khi có bão lũ xảy ra. Triển khai thực hiện tốt các phương án chống úng nội đồng cho từng vùng, bảo đảm thông thoáng dòng chảy. Qua đó góp phần ổn định đời sống của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.   
Thực hiện: Đào Thanh 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 641
Trước & đúng hạn: 641
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 00:05:04)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 30
Tất cả: 33,030