CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
CÁC THÔN HƯỚNG VỀ NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
04/11/2022 01:42:38

          Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang đến gần, dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của MTTQ xã. Đến thời điểm này, các thôn trong toàn xã đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về trang trí, khánh tiết, hậu cần, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 92 năm ngày thành lập MTDTTNVN (18/11/1930- 18/11/2022). Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức đồng loạt tại 3 thôn vào chiều ngày chủ nhật 13/11. Đã từ nhiều ngày nay, cứ vào buổi chiều và buổi tối, các câu lạc bộ và nhân dân trong toàn xã lại tập trung tại nhà văn hóa xã và nhà văn hóa các thôn để cùng nhau luyện tập các tiết mục văn nghệ, TDTT. Nét mặt ai cũng rạng ngời, phấn khởi, hăng hái tham gia luyện tập các tiết mục múa, hát với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, và các hoạt động thể thao như: tập dưỡng sinh, cầu lông, bóng chuyền hơi,dân vũ . Nhân dân trong xã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đồng thời  tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Qua bình xét từ các thôn gia đình văn hóa, năm 2022, xã nhà có 2.473/ 2.688 hộ = 92 % đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, nhân dân trong thôn luôn sống đoàn kết, gắn bó, yêu thương nhau và giúp nhau cùng phát triển. MTTQ,  phối hợp chặt chẽ với các ban nghành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ quỹ vì người nghèo đạt kết quả cao.  Tuyên truyền “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cùng nhau chung sức XDNTM nâng cao; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. UBND xã đã chỉ đạo các thôn, phối hợp với ban công tác mặt trận thôn biểu dương các gia đinh đạt danh hiệu các gia đình văn hóa năm 2022, trao tặng giấy chứng nhận ông, bà, cha mẹ, mẫu mực con trung hiếu, cháu thảo hiền và tuyên dương những tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân kỷ niệm chào mừng 90 năm ngày thành lập MTDTTNVN (18/11/1930- 18/11/2022). UB MTTQ xã và Ban công tác mặt trân 3 thôn đến 1 số gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn tặng quà với những tình cảm và lời động viên chia sẻ. Thời điểm ngày Trọng đại của xã, ngày hội đang đến gần mỗi người dân trong xã, đều ý thức sâu sắc rằng: trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản, đòi hỏi mỗi người dân phải bằng hành động thiết thực để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Cũng vì thế, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là ngày hội của ý Đảng,  lòng dân.   
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 672
Trước & đúng hạn: 672
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/03/2023 23:55:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 46
Tất cả: 33,231