TIN TỔNG HỢP KHÁC
xã Chi Lăng Bắc hoàn thành thu hoạch lúa chiêm xuân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa năm 2022 đảm bảo khung lịch, thời vụ!
27/06/2022 03:19:52

Đến thời điểm này xã nhà đã hoàn thành công tác thu hoạch lúa mùa, nông dân đang tích cực bắt tay vào sản xuất vụ lúa mùa theo khung lịch.Vụ chiêm xuân năm nay, nhân dân gieo cấy 100% trà xuân muộn, với tổng diện tích 262,16ha. Theo cán bộ chuyên môn UBND xã và HTXDVNN ước tính năng suất lúa vụ chiêm xuân ước đạt bình quân 75,59 tạ/ha đây là năm cho năng suất cao nhân nhân phấn khởi với vụ lúa chiêm bội thu. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo HTX DVNN và Lãnh đạo các thôn tập trung máy móc, phương tiện thu hoạch lúa cho nhân dân nhanh gọn, kịp thời, lúa gặt đến đâu, tập trung làm đất ngay đến đó đến nay trên các sứ đồng máy đã và đang lồng cấy để phục vụ kịp thời cho nhân dân sản xuất vụ lúa mùa .Về thời gian gieo cấy lúa mùa năm 2022: căn cứ vào sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Miện, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, vụ mùa năm nay toàn xã tập trung gieo cấy trà mùa trung với phương thức gieo mạ trên nền đất cứng, thời gian gieo mạ từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 6/2022, ngày cấy từ ngày 01-10/7/2022. Gieo thẳng từ ngày 25/6 đến ngày 05/7 dương lịch. Phấn đấu hoàn thành 100% diên tích trước ngày 10/7/2022 để tránh thời tiết chuyển mùa cuối tháng 7, đầu tháng 8 thường có nhiều đợt mưa lớn gây ngụp úng, chết lúa màu sau cấy, nhất là con nước lớn ngày 13/7 dương lịch nếu lúa mới cấy vẫn chưa bén rễ, hồi xanh. Nhân dân cần Chuẩn bị giống dự phòng: Mưa lớn cuối tháng 7, đầu tháng 8 có thể gây ngập úng cục bộ gây mất mạ, mất lúa. Dùng các giống ngắn ngày như bắc thơm số 7, HN6, còn thừa mạ cần giâm lại để dặm bổ sung. Thời gian gieo cấy khắc phục mưa úng kết thúc trước ngày 05/8/2022. Nếu mất mùa cuối tháng 8 thì chuyển sang trồng cây rau màu khác thích hợp. Vì thời gian chuyển vụ ngắn do đó nông dân cần sử dụng chế phẩm sinh học hoặc vôi bột để bón lót để hạ chế bốc chua, cho rơm rạ phân hủy nhanh, hạn chế hiện tượng nghẹt rễ, ngộ độc hữu cơ cho cây lúa. Gieo cấy đúng khung lịch thời vụ,. Thực hiện quy vùng “ Một vùng, một giống, một thời gian”. Hướng dẫn kỹ thuật bón phân cân đối tỷ lệ N-P-K, sử dụng thuốc hóa học theo nguyên tắc :Bốn đúng”. Tổ DV đồng ruộng quản lý tốt hệ thống kênh mương, đánh bắt diệt chuột liên tục để đảm bảo cho sản xuất qua đó đem lại vụ lúa mùa 2022 đạt kết quả cao.
Thực hiện: Đào Thanh 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 672
Trước & đúng hạn: 672
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/03/2023 00:39:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 46
Tất cả: 33,231