CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
24/11/2022 01:42:06

Sáng ngày 24/11/2022, tại nhà văn hoá xã BCH Đảng bộ xã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự chỉ đạo hội nghị đại biểu huyện có đồng chí : Nguyễn Thế Tài- Phó Bí thư thường trực huyện uỷ - các đ/c Trong BTV  huyện ủy, đ/c huyện uỷ viên phụ trách xã; các đồng chí phụ trách cụm 4 cùng các đ/c trong tổ công tác huyện ủy.          Đại biểu xã có đồng chí Vũ Đình Nhì - Bí thư Đảng ủy xã; các đồng chí trong BTV Đảng uỷ,  lãnh đạo HĐND- UBND, Ban Chấp hành Đảng bộ xã,Các đ/c trong uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, cán bộ công chức UBND xã, các đồng chí là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội  trong xã, chi ủy các chi bộ, trưởng, phó thôn đã về dự                   Trong nửa nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ xã Chi Lăng Bắc đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả khả quan. Về kinh tế tiếp tục phát triển ,tăng trưởng hàng năm ở mưc khá. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng trưởng mạnh về công nghiệp, dịch vụ thương mại. Đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm, kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện. Đời sống nhân dân ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 là 51,2  triệu đồng/năm ước đạt năm 2022 là 65,87 triệu đồng. Thu, chi ngân sách đảm bảo đúng Luật. Các đối tượng chính sách được quan tâm. Sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, xã hội phát triển và có nhiều tiến bộ, giữ vững 3/3 làng văn hóa, 3/3 trường Chuẩn Quốc gia, trường THCS đã đón bằng chuẩn quốc gia mức độ 1 vào ngày kỷ niệm 20/11/2022, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi, công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, phong trào xây dựng làng, cơ quan, gia đình văn hóa được phát huy. Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoàn thành tốt công tác tuyển quân hàng năm. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới và hiệu quả. Thực hiện tốt CCTTHC, chuyển đổi số và cấp CCCD gắn chíp điện tử cấp mã định danh đạt kết quả cao. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM xã đang đẩy nhanh các tiêu chí về đích NTM nâng cao.  Công tác xây dựng tổ chức Đảng luôn được chú trọng, tập trung triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chủ trương, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng bộ đã chỉ đạo 9/9 chi bộ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp theo đúng quy định. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội được cấp ủy Đảng và các Chi bộ thực hiện nghiêm túc. Hoạt động của các đoàn thể, chính trị - xã hội ngày càng được nâng lên.Thực hiện Nghị quyết TW6 về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động tinh gọn hiệu quả, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Đến nay, đã có một số chức danh cán bộ công chức được kiêm nhiệm theo quy định, nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ - trưởng thôn ở 3/3 thôn. Đảng ủy ra Nghị quyết giới thiệu cán bộ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 và ứng cử các chức danh lãnh đạo để các đoàn thể, các chi bộ tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy định và chất lượng tốt. Hàng năm cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ LLCT. Trong nửa nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng. Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/ người/ năm; giữ vững 3/3 trường đạt chuẩn Quốc gia. Hoàn thành các tiêu chí về đích NTM nâng cao trước năm 2025 . Hoàn thiện các dự án, công trình trọng điểm đã đề ra.Xây dựng Đảng bộ, chính quyền xuất sắc.         Về dự Phát biểu tại hội nghị đồng chí: đồng chí : Nguyễn Thế Tài- Phó Bí thư thường trực huyện uỷ  đã ghi nhận những thành tích Đảng bộ xã Chi Lăng Bắc đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ . Đồng thời đ/c cũng nêu ra một số hạn trên cơ sở đó đ/c nhấn mạnh trong thời gian tới, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Chi Lăng Bắc lần thứu XXIV đề ra cùng với đó điều chỉnh các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã phù hợp với tình hình chính trị, nhiệm vụ phát triển của địa phương; Đoàn kết thống nhất trong đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, công tác kiểm tra giám sát phải được làm thường xuyên; đẩy mạnh việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; huy động sức mạnh của toàn dân vào thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm hơn nữa tới các tiêu chí còn lại để sớm về đích NTM nâng cao; đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các ban, ngành của xã cần bám sát  mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã trong đó trọng tâm là tiếp tục đổi mới  hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý của chính quyền. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh chuyển đổi số, đề án 06 của chính phủ; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Chăm lo sự nghiệp văn hoá - xã hội, công tác VSMT cần được quan tâm hơn nữa; quan tâm đến các gia đình chính sách, người nghèo nhân dịp tết nguyên đán, thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội cải thiện đời sống nhân dân. Kết thúc hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 với những ý kiến phát biểu tại hội nghị và ý sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện ủy BCH đảng bộ xã tiếp tục bổ sung các tiêu chí, đoàn kết cùng cán bộ và nhân dân phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ xã đề ra đưa Chi Lăng Bắc phát triển nhanh và bền vững
Thực hiện: Đào Thanh
Một số hình ảnh 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 672
Trước & đúng hạn: 672
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/03/2023 23:47:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 46
Tất cả: 33,231