TIN TỔNG HỢP KHÁC
Nông dân trong xã Chi Lăng bắc cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa
11/07/2022 05:06:54

Thời tiết năm nay không mấy thuận lợi cho nông dân sản xuất gieo cấy lúa mùa nhưng với kỹ thuật đưa KHKT máy móc vào làm đất lồng đến đâu nông dân be bờ cấy tới đó. Cho đến nay trong toàn xã đã cơ bản hoàn thành xong công tác gieo cấy lúa mùa. Các diện tích cấy xong nông dân chăm sóc kết hợp diệt chuột, ốc bươu vàng cho diện tích lúa mới cấy, điều tiết nước hợp lý cho cây lúa phát triển. HTXDVNN Tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn, các đoàn thể trong xã mở lớp tập huấn hướng dẫn nông dân kĩ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa mùa. Đồng thời duy tu, bảo dưỡng các trạm bơm dã chiến , giải phóng dòng chảy trên các tuyến kênh mương nội đồng đảm bảo nguồn nước tưới cho lúa mùa và kịp thời tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra, bảo vệ an toàn diện tích lúa mùa. Cùng với việc tập trung sản xuất vụ mùa, hiện nay đang là thời điểm của mùa mưa bão, UBND xã đã chỉ đạo, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã xây dựng phương án cụ thể vật tư phương tiện chủ động đối phó theo đúng phương châm "4 tại chỗ" khi có bão lũ xảy ra. Triển khai thực hiện tốt các phương án chống úng nội đồng cho từng vùng, bảo đảm thông thoáng dòng chảy. Hiện nay, nông dân thôn Phú khê, tào khê đã cơ bản hoàn thành gieo cấy, nông dân thôn Phương khê chỉ còn số chân ruộng khó khăn trong việc đưa nước vào làm đất đang tích cực đẩy nhanh đã hoàn thành trong công tác gieo cấy lúa mùa phấn đấu hoàn thành sản xuất vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất. 
Thực hiện Đào Thanh 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 672
Trước & đúng hạn: 672
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/03/2023 23:45:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 46
Tất cả: 33,231