CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
UBND xã Chi Lăng Bắc Nâng cao hiệu quả hoạt động trong giải quyết cải cách thủ tục hành chính
13/10/2021 04:08:10

Trong thời gian qua công dân trong xã đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ( Bộ phận một cửa) tại UBND xã Chi Lăng Bắc để thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai (đất ở) cho thấy còn một số tồn tại và vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai ; lĩnh vực đăng ký hộ tịch theo Luật hộ tịch năm 2014 cũng như các giao dịch dân sự khác có liên quan đến việc đăng ký hộ tịch cho thấy còn một số tồn tại và vướng mắc gây mất thời gian cho công dân cũng như công chức chuyên môn trong thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực  đất đai, lĩnh vực đăng ký hộ tịch và qua các đợt làm CCCD gắn chíp điện tử , cung cấp, cập nhật thông tin dữ liệu quốc gia . Thực hiện hiệu quả Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc. UBND xã triển khai công việc đột phá giải quyết những tồn tại vướng mắc về thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai , hộ tịch trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc trong nhiều năm trước đây. Trên cơ sở đó từ ngày 18/ 9/2021 UBND xã đã giao cho tổ tự quản cộng đồng phát phiếu trao đổi thông tin đến từng hộ gia đình theo các nội dung đó các hộ gia đình trên địa bàn xã nghiên cứu các nội dung trong phiếu và tự đối chiếu các thông tin nếu có vướng mắc ở nội dung nào đề nghị đại diện gia đình đến tại bộ phận một cửa của UBND xã gặp cán bộ chuyên môn theo nội dung vướng mắc để đăng ký. Sau khi đăng ký cán bộ chuyên môn sẽ trao đổi và có hướng giải quyết thuận lợi nhất cho công dân. Để đảm bảo cho công việc của bộ phận chuyên môn và thuận lợi cho nhân dân không phải chờ đợi UBND xã đã ghi trên phiếu đề nghị nhân dân thực hiện đúng thời gian  - Thôn Phương Khê đăng ký vào thứ 6 hàng tuần của tháng 10/2021.  - Thôn Tào Khê đăng ký vào thứ 6 hàng tuần của tháng 11/2021.  - Thôn Phú Khê đăng ký vào thứ 6 hàng tuần của tháng 12/2021. Trong thời gian phát phiếu và sau tuần thứ nhất thực hiện nội dung, công việc đột phá nhân dân đã chủ động đến bộ phận một cửa UBND xã theo lịch đăng ký với tinh thần phấn khởi.
Thực hiện: Đào Thanh
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 8234
Trước & đúng hạn: 8234
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

Email: ubndchilangbac@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 35
Tất cả: 11,924