TIN TỔNG HỢP KHÁC
Thời tiết mưa kéo dài, mưa to gây úng cục bộ cho cây lúa và ảnh hưởng đến gieo cấy của nông dân
26/06/2023 08:50:59

Thời điểm này nhân dân đã xuống đồng gieo cấy lúa mùa tuy nhiên hiện nay, mưa to kéo dài nước trên hệ thống sông hiện đang rất lớn gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiêu thoát nước trong nội đồng đã gây ngập úng cục bộ ở một số khu vực ruộng lúa đã cấy trũng, thấp. Nông dân chủ động kiểm tra đồng ruộng khẩn trương tiêu thoát nước ra khỏi ruộng khi nước rút càng sớm càng tốt khi thoát nước nông dân nên thoát cạn trơ mặt ruộng hoặc chỉ để 2 - 3cm nước trên mặt. Kiểm tra các khóm và khu vực bị chết úng, nhổ khóm lúa nếu thân lá lúa bị thối, ủng, rễ đen không có đầu rễ trắng; những khóm lúa như vậy sẽ chết cấy dặm bổ sung hoặc cấy lại mạ còn dự phòng sau đó phun bổ sung bằng phân qua lá hoặc chất sinh học hỗ trợ ra rễ - Kiểm tra diện tích gieo vãi, thoát kiệt nước và gieo bổ sung ngay chỗ bị trẩm, thối sau ngập khi đủ điều kiện. Bên cạnh đó nông dân che phủ ni lon những diện tích mạ đã gieo để đảm bảo khi thời tiết thích hợp gieo cấy lúa mùa kịp thời. Kiểm tra phòng trừ ốc bươu vàng để không bị ảnh hưởng diện tích đã cấy và khi cấy. Hiện nay đang là thời điểm mùa mưa bão, UBND xã đã chỉ đạo, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, chỉ đạo HTXDVNN xã xây dựng phương án cụ thể vật tư phương tiện chủ động đối phó theo đúng phương châm "4 tại chỗ" khi có bão, và mưa kéo dài. Triển khai thực hiện tốt các phương án chống úng nội đồng cho từng vùng khai thông thoáng dòng chảy để đảm bảo cho diện tích lúa mới gieo cấy và kịp thời cho nhân dân gieo cấy đúng khung lịch thời vụ.

  

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2586
Trước & đúng hạn: 2586
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 03:11:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0