AN NINH-QUỐC PHÒNG
HĐNVQS xã Chi Lăng Bắc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023
10/10/2022 04:01:30

Chiều ngày 10/10/ 2022, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Về dự chỉ đạo Hội nghị, đại biểu huyện có đồng chí Thượng tá : Trương Công Huyền – chính trị viên ban chỉ huy QS huyện Thanh Miện; Cùng các đ/c Trong BCHQS huyện phụ trách xã. Đại biểu xã có đồng chí: Vũ Đình Nhì- Bí thư Đảng ủy xã, đ/c Đoàn Minh Đức -Phó bí thư Đảng ủy- 
Chủ tịch UBND xã Chủ tịch HĐNVQS xã; Các đ/c trong BTV Đảng ủy- Lãnh đạo HĐND- UBND; các ông bà trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã về dự.
 
Chủ toạ hội nghị, đồng chí: Đoàn Minh Đức -Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Chủ tịch HĐNVQS xã nêu mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của Hội đồng NVQS về công tác tuyển quân năm 2023 của xã Chi Lăng Bắc. Hội nghị đã thông qua quyết định kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã và Kế hoạch phân công nhiệm vụ của các thành viên trong hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Chỉ đạo Hội đồng NVQS xã cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt công tác sơ tuyển đảm bảo công tác tuyển quân được đúng luật, đúng quy trình. Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể và các thành viên Hội đồng NVQS xã cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Luật NVQS đến với quần chúng nhân dân, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các thanh niên và gia đình có con em nằm trong diện gọi, khám tuyển NVQS thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trong việc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ban Chỉ huy quân sự xã phát huy vai trò làm tham mưu giúp UBND xã, Hội đồng NVQS xã thực hiện chức năng, quyền hạn, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện; tham mưu giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, lập kế hoạch từng khâu, từng bước chặt chẽ. HĐNVQS xã, các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội trong xã; Các chi bộ, cấp uỷ, lãnh đạo thôn, các ban ngành đoàn thể 3 thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật NVQS, tuyên truyền con em mình chấp hành nghiêm luật NVQS, các hội viên, đoàn viên trong đoàn thể mình và các gia đình có thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS chấp hành nghiêm luật NVQS, động viên thanh niên trong độ tuổi khám tuyển NVQS hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đồng thời xử lý nghiêm các công dân, gia đình cố tình chốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, xã nhà Phát huy truyền thống của quê hương Chi Lăng Bắc AHLLVTND làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Với phương châm thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người.
 
 Thực hiện: Đào Thanh
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 641
Trước & đúng hạn: 641
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 01:03:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 30
Tất cả: 33,030