CHUYÊN MỤC: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Thông tin về thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú công dân cần biết
18/09/2023 07:06:59

Kể từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã chính thức hết giá trị sử dụng, theo quy định tại Điều 38 của Luật cư trú năm 2020. Với việc bỏ sổ hộ khẩu, các cơ quan chức năng đã quản lý thông tin công dân bằng dữ liệu điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tích hợp trên căn cước công dân gắn chip. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay nhiều công dân vẫn chưa nắm bắt được thông tin này mặc dù Đài truyền thanh xã liên tục tuyen truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử Theo quy định tại Điều 38 Luật Cư trú thì sau ngày 31/12/2022, Sổ Hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Triển khai thực hiện phương án bỏ Sổ Hộ khẩu giấy, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã có Công văn số 5672/C06-TTDLDC ngày 22/8/2022 về việc phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trong đó đề nghị sử dụng các phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình Sổ Hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Theo đó, có 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thể sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, đó là: 1. Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. 2. Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên căn cước công dân gắn chip. 3. Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân. 4. Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. 5. Sử dụng ứng dụng VneID. 6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú. 7. Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Chi tiết hướng dẫn đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã Chi Lăng Bắc nhân dân vào Trang thông tin điện tử xã để tìm hiểu thêm   
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2593
Trước & đúng hạn: 2593
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 07:50:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 1
Tất cả: 40,182