DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Danh bạ điện thoại cán bộ, công chức, các ngành xã Chi Lăng Bắc
15/07/2021 04:09:33

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

1

Vũ Đình Nhì

Bí thư Đảng ủy xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0985038659

2

Đoàn Minh Đức

Phó Bí thư Đảng ủy-  Chủ tịch UBND xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0983736936

3

Ngô Văn Nhãn

Phó Bí thư TT Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0986157261

4

Vũ Đức Hoàng

Đảng ủy viên- Phó Chủ tịch HĐND xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0396567375

5

Vũ Giang Nam

UV BTV Đảng ủy- Phó Chủ tịch UBND xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0984555416

6

Vũ Văn Tỏ

UV BTV- Chủ tịch MTTQ xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0967639389

7

Bùi Đăng Chăm

UV UBND- Trưởng công an xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0934352125

8

Nguyễn Văn Công

UV- UBND- CH Trưởng  Quân sự xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0394925055

9

Vũ Thế Vũ

TP- Hộ tịch xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0383250971

10

Vũ Thị Thùy

TP- Hộ tịch xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0986787586

11

Nguyễn Thị Mai

VP- HĐND- UBND xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0374278692

12

Vũ Thị Thuý

Tài chính- Kế toán xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0978204684

13

Đào Thị Thanh

Văn hóa xã hội xã- TT xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0368949896

14

Nguyễn Văn Thuận

VHXH- LĐTBXH xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0982853756

15

Vũ Thị Hường

VP- Đảng ủy- Nội vụ xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0374686212

16

Vũ Tuấn Anh

Địa chính –XD xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0986427957

17

Vũ Đình Hai

Kế hoạch- GTTL xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0848998161

18

Vũ Thị Sen

Chủ tịch Phụ nữ - GĐ HTXDVNN xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0349651201

19

Vũ Văn Thu

Chủ tịch CCB xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0349109644

20

Vũ Văn Mạnh

Chủ tịch Hội ND xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0342526929

21

Vũ Thị Ngân

Bí thư Đoàn TN xã

UBND xã Chi Lăng Bắc

0966984625

22

Lê Thị Thủy

Trạm trưởng Trạm y tế xã

Trạm y tế xã Chi Lăng Bắc

0976417617

23

Đỗ Minh Hào

Hiệu Trưởng Trường THCS

Trường THCS xã Chi Lăng Bắc

0984194774

24

Trần Thị Luyên

Hiệu Trưởng Trường Tiểu học

Trường THCS xã Chi Lăng Bắc

0987673709

25

Nguyễn Thị Nhàn

Hiệu Trưởng Trường Mầm non

Trường THCS xã Chi Lăng Bắc

0975222166

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2202
Trước & đúng hạn: 2202
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 07:36:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0