Đảng ủy xã
Đạị hội Đảng bộ xã Chi Lăng Bắc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Ngày 27,28/4/2020 Đảng bộ xã Chi Lăng Bắc đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

Trong hai ngày 27,28/4/2020 Đảng bộ xã Chi Lăng Bắc đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 Dự chỉ đạo đại hội có đồng chí : Nguyễn Thế Tài – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, cùng các đồng chí trong BTV huyện ủy, huyện ủy viên phụ trách xã, tổ công tác huyện ủy và 185 đại biểu đại diện cho 282 đảng viên của đảng bộ xã   

 
 Đồng chí: Nguyễn Thế Tài- Phó Bí thư thường trực huyện ủy Thanh Miện về dự
tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Chi Lăng Bắc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ xã Chi Lăng Bắc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có chủ đề “ Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; phát huy dân chủ, đoàn kết; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; đẩy mạnh phát triển kinh tế, huy động mọi nguồn lực kiến thiết cơ sở hạ tầng, xây dựng Chi Lăng Bắc anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân phát triển nhanh, bền vững” . Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ trong nhiệm kỳ đã phát triển mới 18 đảng viên. Mặt trận, các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ xã Chi Lăng Bắc đã tập trung lãnh đạo, cùng với nhân dân trong xã khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII đề ra. Trong đó, trọng tâm là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng và tổ chức, sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đều hoàn thành vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản phẩm nội xã năm 2019 đạt trên 412 tỷ đồng, tăng hơn 233 tỷ đồng so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 47,5 triệu đồng, tăng trên 26 triệu đồng so với năm 2015. Công tác quản lý đất đai, môi trường được quan tâm chỉ đạo. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Tỷ lệ xét tốt nghiệp THCS đạt 97,6 %. Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hoá từ 90% trở lên và 3/3 làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa, các hoạt động VHVNTDTT phát triển mạnh, công tác thông tin tuyên truyền có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,84% năm 2015 xuống còn 1,4% năm 2019.  An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Đến cuối năm 2018 xã đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM, hoàn thành trước 01 năm so với KH, và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn đã không ngừng được khởi sắc. Đại hội Đảng bộ xã Chi Lăng Bắc cũng đã tập trung thảo luận chỉ rõ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo. Đồng thời thông qua các mục tiêu giải pháp cho nhiệm kỳ khóa mới. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 95 triệu đồng/người, xã phấn đấu đến trước năm 2025 đạt xã nông thôn mới nâng cao và triển khai các bước NTM kiểu mẫu đến năm 2030.    
 
 Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Về dự chỉ đạo đại hội đồng chí Nguyễn Thế Tài – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã phát biểu ghi nhận và biểu dương kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã CLB đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kết quả đó cho thấy sự quyết tâm của Đảng bộ xã trong việc xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần nâng cao nhận thức, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền trong sự nghiệp đổi mới, đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng chí Phó Bí thư  thường trực huyện ủy giao nhiệm vụ cho BCH Đảng bộ kháo mới lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân tiếp tục tận dụng lợi thế về phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ngành nghề theo định hướng phát triển của xã, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và xác định những thế mạnh của địa phương, Đảng bộ xã CLB cần có những giải pháp đồng bộ, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực; tập trung khai thác các lợi thế sẵn có và phát huy tối đa nội lực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong nhiệm kỳ tới.

 
 Đồng chí: Nguyễn Thế Tài- Phó Bí thư thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hộiVới tinh thần tập trung, dân chủ, sáng suốt Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chi Lăng Bắc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Miện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết với số phiếu tín nhiệm cao.

 
 BCH Đảng bộ khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Sau khi kết thúc Đại hội BCH Đảng bộ xã khóa 24 đã tổ chức phiên họp thứ nhất bầu BTV Đảng ủy, bầu Bí thư Đảng ủy, bầu 02 đồng chí Phó bí thư đảng ủy, bầu 05 đồng chí ủy ban kiểm tra Đảng ủy, bầu Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy , bầu đủ số lượng thành phần và các đồng chí được bầu váo các chức danh đều đạt số phiếu tín nhiệm cao. Kế thừa những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Chi Lăng Bắc tiếp tục nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; từng bước xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; phát huy lợi thế về nguồn lực tại chỗ, kết hợp với nguồn lực từ cấp trên để đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo quy hoạch được phê duyệt; kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sau 1,5 ngày làm việc, với tinh thần ”Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ Cương – Đổi mới”, Đại hội đảng bộ xã Chi Lăng Bắc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Thực hiện: Đào Thanh

 
Các bài liên quan
Thăm "phố tơ lụa" ở thành phố Hải Dương (19/08/2014)
Từ Thành Đông đến thành phố Hải Dương (19/08/2014)
Thành phố Hải Dương văn hiến và tiềm năng (19/08/2014)
TP Hải Dương đình chỉ việc khai thác đất bãi sông trái phép (19/08/2014)
TP Hải Dương: Trao tặng 37 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (19/08/2014)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Tứ Kỳ
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay55 
 Hôm qua37
 Tuần này305 
 Tất cả196435 
IP: 3.219.31.204