Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
29/QĐ-UBND 04/06/2023 Về việc thành lập Ban vận động xây dựng Quỹ “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi” xã Chi Lăng Bắc năm 2023 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
28/QĐ-UBND 01/06/2023 Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động Hè và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2023 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
153/TB-UBND 31/05/2023 THÔNG BÁOV/v niêm yết công khai danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
145/KH-UBND 26/05/2023 Đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã Chi Lăng Bắc năm 2023 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
144/TB-UBND 25/05/2023 Tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính để tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ chiều thứu 6 ngày 26/5/2023 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
145/TB-UBND 25/05/2023 THÔNG BÁO Niêm yết công khai Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chi phí tổ chức thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương (tại xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện) UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
139/TB-UBND 18/05/2023 THÔNG BÁO V/v bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
153/TB-UBND 16/05/2023 THÔNG BÁO Về việc triển khai Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về;Tải về;
136/TB-UBND 12/05/2023 THÔNG BÁO Niêm yết công khai vị trí Dự kiến phương án bố trí tái định cư và bồi thường bằng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương (tại thôn Phương Khê, xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện) theo Thông báo số 1274/TB-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Thanh Miệ UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
26/QĐ-UBND 04/05/2023 Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
24/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
25/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
Số: 122/TB-UBND 24/04/2023 THÔNG BÁO V/v công khai, tiếp nhận và giải quyết liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về;Tải về;Tải về;Tải về;
120/TB-UBND 24/04/2023 THÔNG BÁO Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyếtTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về;Tải về;
121/TB-UBND 24/04/2023 THÔNG BÁO Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
118/TB-UBND 20/04/2023 THÔNG BÁO Niêm yết công khai Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chi phí tổ chức thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Điểm dân cư mới thôn Phương Khê, xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
16/QĐ-UBND 20/04/2023 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, bệnh COVID-19 xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về;Tải về;
20/QĐ-UBND 19/04/2023 Quyết địnhV/v Kiện toàn Ban quản lý Di tích lịch sử, văn hóa Đình, Chùa thôn Phương khê, xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
21/QĐ-UBND 19/04/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban quản lý Di tích lịch sử, văn hóa Đình, Chùa thôn Tào khê, xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
22/QĐ-UBND 19/04/2023 Quyết định V/v Kiện toàn Ban quản lý Di tích lịch sử, văn hóa Đình, Chùa Thôn Phú khê, xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
123456789
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1395
Trước & đúng hạn: 1395
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/06/2023 16:53:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 25
Tất cả: 35,881