Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
101 /KH-UBND 13/05/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiệnQuyết địnhsố 2214/QĐ-TTg ngày28/12/2021 củaThủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 –2026 trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
6/QĐ-UBND 15/04/2022 Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng chính sách thực hiện chế độ, chính sách đối với Quân nhân, Công nhân viên quốc phòng, Dân công Hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
39/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
05 /QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng thôn trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
83/KH-UBND 14/04/2022 Kế hoạch Phát triển kinh tế số và xã hội số của xã Chi Lăng Bắc năm 2022 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
77A/KH-UBND 31/03/2022 Kế hoạch Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 Trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc năm 2022 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về;Tải về;
Số:77/TB-UBND 30/03/2022 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND xã Chi Lăng Bắc đến 30/3/2022 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
75/KH-UBND 29/03/2022 KẾ HOẠCH Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
68/KH-UBND 25/03/2022 Kế hoạch Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Bộ phận Một cửa của xã năm 2022 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
67/TB-UBND 24/03/2022 THÔNG BÁO công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
số 62/TB-UBND 21/03/2022 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Trên cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
4/QĐ-UBND 14/03/2022 Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Chi Lăng Bắc năm 2022. UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
37/KH-UBND 15/02/2022 Kế hoạch Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
3A/QĐ-UBND 11/02/2022 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả và với các cơ quan và tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
18/QĐ-UBND 10/02/2022 Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về;Tải về;
Số: 09/QĐ-UBND 27/01/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban quản lý Di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
Số: 27/TB-UBND 20/01/2022 THÔNG BÁO Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
Số: 28/TB-UBND 20/01/2022 THÔNG BÁO V/v công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
01/KH-UBND 04/01/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân năm 2022 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
322/KH-UBND 31/12/2021 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc năm 2022 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
12345
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1995
Trước & đúng hạn: 1995
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/05/2022 18:11:27)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

Email: ubndchilangbac@gmail.com

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 40
Tất cả: 22,002