Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
405/TB-UBND 22/12/2023 THÔNG BÁO V/v công khai danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về;Tải về;
393/BC-UBND 12/12/2023 BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
372/TTR-UBND 29/11/2023 TỜ TRÌNH Về việc Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, cải tạo nâng cấp Nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc năm 2024 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
366/TB-UBND 22/11/2023 Thông báo V/v công khai danh mục TTHC sửa đổi và quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
344/BC-UBND 08/11/2023 BÁO CÁO Tình hình đảm bảo an toàn thông tin cho website năm 2023 trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
51/QĐ-UBND 02/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận quy ước làng Phương khê UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
52/QĐ-UBND 02/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận quy ước làng Tào khê UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
53/QĐ-UBND 02/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận quy ước làng Phú Khê UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
50/QĐ-UBND 01/11/2023 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo vận động, quyên góp, ủng hộ Xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
51/QĐ-UBND 01/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" thôn Phương Khê năm 2023 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
52/QĐ-UBND 01/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" thôn Tào Khê năm 2023 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
53/QĐ-UBND 01/11/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" thôn Phú Khê năm 2023 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
46/QĐ-UBND 19/10/2023 Quyết định công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã Chi Lăng Bắc 9 tháng đầu năm 2023 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
324/BC-UBND 19/10/2023 Báo cáo khắc phục những hạn chế sau kiểm tra CCHC năm 2023 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
312/BC-UBND 12/10/2023 Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm 2023 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
47/QĐ-UBND 09/10/2023 Quyết định Về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
285/TB-UBND 20/09/2023 THÔNG BÁOV/v công khai danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở TN&MT UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
Số: 278/BC-UBND 15/09/2023 BÁO CÁO Số liệu tổ chức lễ hội năm 2023 và triển khai “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
Số: 252/TB-UBNDD 17/08/2023 THÔNG BÁO V/v công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chĩnh bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về;Tải về;
Số: 252/TB-UBNDD 17/08/2023 THÔNG BÁO V/v công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chĩnh bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 237
Trước & đúng hạn: 237
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 08:28:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 41,344