Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
29/KH-UBND 17/01/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2023 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
Số: 35/TB-UBND 17/01/2023 THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
: 27/TB-UBND 16/01/2023 THÔNG BÁO Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
: 27/TB-UBND 16/01/2023 THÔNG BÁO Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
Số: 28/TB-UBND 16/01/2023 THÔNG BÁO Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND x UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
332/KH-UBND 30/12/2022 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc năm 2023 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
302/TB-UBNDD 20/12/2022 THÔNG BÁOV/v công khai danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
292/BC-UBND 09/12/2022 Báo cáo tình hình Cải cách hành chính năm 2022 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
267/BC-UBND 15/11/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hóa xã Chi Lăng Bắc năm 2022 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
61/QĐ-UBND 01/11/2022 Quyết định Về việc công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" thôn Phương Khê năm 2022 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
62/QĐ-UBND 01/11/2022 Quyết định Về việc công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" thôn Tào Khê năm 2022 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
63/QĐ-UBND 01/11/2022 Quyết định Về việc công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" thôn Phú Khê năm 2022 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
241/TTR-UBND 18/10/2022 TỜ TRÌNH Về việc Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, cải tạo nâng cấp Nhà văn hóa thôn trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc năm 2023 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
235/KH-UBND 13/10/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện“Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030” trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
234/KH-UBND 13/10/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện “Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025” trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
211/KH-UBND 12/09/2022 KẾ HOẠCH Nâng cao tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường tại trường Mầm non trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc giai đoạn 2022-2025 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
21/QĐ-UBND 12/09/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban chỉ đạo nâng cao tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường tại trường Mầm non xã Chi Lăng Bắc giai đoạn 2022-2025 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
209/TB-UBND 09/09/2022 THÔNG BÁO Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND xã Chi Lăng Bắc đến 09/09/2022 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
Số: 207/TB-UBND 31/08/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” đến năm 2025 trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
Số: 206/KH-UBND 31/08/2022 Kế hoạch Thực hiện “Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030” trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
1234567
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 234
Trước & đúng hạn: 234
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/02/2023 03:22:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

HMail: chilangbac.thanhmien@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 4
Tất cả: 31,358