Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
297/TB-UBND 26/11/2021 Thông báo Về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
298/TB-UBND 26/11/2021 Thông báo Về việc niêm yết công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội; Lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
299/TB-UBND 26/11/2021 Thông báo Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND xã Chi Lăng Bắc đến 26/11/2021 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
286/TB-UBND 19/11/2021 Thông báo Về việc công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
283/TB-UBND 16/11/2021 Thông báo Về việc công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
285A/KH-UBND 16/11/2021 Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2021 – 2025 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
279/TB-UBND 10/11/2021 Thông báo Về việc công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
401/QĐ-UBND 05/11/2021 Quyết định Về việc công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" thôn Phú Khê năm 2021 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
400/QĐ-UBND 05/11/2021 Quyết định Về việc công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" thôn Tào Khê năm 2021 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
399/QĐ-UBND 05/11/2021 Quyết định Về việc công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá" thôn Phương Khê năm 2021 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
278/BC-UBND 05/11/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hóa xã Chi Lăng Bắc năm 2021 UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
276/TB-UBND 02/11/2021 Thông báo Về việc công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
63/QĐ-UBND 29/10/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
274/TB-UBND 29/10/2021 Thông báo Về việc công bố công khai danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
272/TB-UBND 27/10/2021 Thông báo Về việc niêm yết bản dự kiến tiền sử dụng đất đối với các hộ có đề nghị xử lý đất dôi dư trên địa bàn xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện (Đợt 2-2021) UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
254/TB-UBND 04/10/2021 Thông báo Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Sức khỏe bà mẹ - trẻ em, lĩnh vực dân số thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
253/TB-UBND 04/10/2021 Thông báo Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý nhà nước về tôn giáo và lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về;
253/TB-UBND 04/10/2021 Thông báo Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý nhà nước về tôn giáo và lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
252/TB-UBND 04/10/2021 Thông báo Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết Kiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
62/QĐ-UBND 01/10/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Chi Lăng Bắc UBND xã Chi Lăng Bắc Tải file Tải về
1234
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 8234
Trước & đúng hạn: 8234
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHI LĂNG BẮC - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Minh Đức - Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203736620

Email: ubndchilangbac@gmail.com

Đang truy cập: 6
Hôm nay: 35
Tất cả: 11,924