Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Chi Lăng Bắc - Huyện Thanh Miện

23/4/2023  |  English  |  中文

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ CHI LĂNG BẮC – KHÓA XXIV, NHIỆM KỲ 2020-2025


STTHọ và tênChức vụ
1 VŨ ĐÌNH NHÌBÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 
2NGÔ VĂN NHÃNPHÓ BÍ TT TRỰC ĐẢNG ỦY- CHỦ TỊCH HĐND
3ĐOÀN MINH ĐỨCPHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY- CHỦ TỊCH UBND
4VŨ GIANG NAMỦY VIÊN BTV- PHÓ CHỦ TỊCH UBND
5VŨ VĂN TỎỦY VIÊN BTV-CHỦ TỊCH UB MTTQ
6VŨ ĐỨC HOÀNGĐẢNG ỦY VIÊN- PHÓ CHỦ TỊCH HĐND
7BÙI ĐĂNG CHĂMĐẢNG ỦY VIÊN- TRƯỞNG CÔNG AN
8NGUYỄN VĂN CÔNGĐẢNG ỦY VIÊN- CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ
9NGUYỄN VĂN THUẬNĐẢNG ỦY VIÊN- CÔNG CHỨC TP- HỘ TỊCH
10ĐÀO THỊ THANHĐẢNG ỦY VIÊN- CÔNG CHỨC VHTT
11VŨ THẾ VŨĐẢNG ỦY VIÊN- CÔNG CHỨC TP-HỘ TỊCH
12NGUYỄN THỊ MAIĐẢNG ỦY VIÊN- CÔNG CHỨC VP THỐNG KÊ
13VŨ VĂN THUĐẢNG ỦY VIÊN- CHỦ TỊCH CCB(thời điểm Đại hội bầu)
14VŨ THỊ SENĐẢNG ỦY VIÊN- CHỦ TỊCH HỘI LHPN
15VŨ VĂN LƯỢNGĐẢNG ỦY VIÊN- BÍ THƯ CHI BỘ TÀO KHÊ

 - Số Chi bộ đảng trực thuộc Đảng bộ xã: có 9 Chi bộ trong đó 3 Chi bộ nông thôn; 3 Chi bộ Trường (THCS, Tiểu học, Mầm non ); 1 Chi bộ Công an; 1 Chi bộ DQCĐ; 1 Chi bộ QTD .

- Tổng số đảng viên của Đảng bộ (tính đến 01/01/2024): 289 đảng viên.