Đăng nhập

Cổng TTĐT Xã Chi Lăng Bắc - Huyện Thanh Miện

23/4/2023  |  English  |  中文

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ CHI LĂNG BẮC NHIỆM KỲ 2021-2026

Đồng chí  Ngô Văn Nhãn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã

Hòm thư công vụ: ngovannhan@haiduong.gov.vn; số Đt 0986157261

Đồng chí Vũ Đức Hoàng – Đảng ủy viên- Phó Chủ tịch HĐND xã

Hòm thư công vụ: vuduchoang@haiduong.gov.vn; số Đt 0396567375

Trưởng ban Pháp chế: Đồng chí  Vũ Văn Tỏ - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã

Trưởng ban Kinh tế : Đồng chí Vũ Văn Thu – Đảng ủy viên - (Chủ tịch CCB xã chức danh khi Kỳ họp thứ Nhất bầu).

-         Tổng 26 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026